top of page
מוטיב בקטנה גליון 7.jpg

כתב עת "מוטיב בקטנה"- גליון 7

6 למאי 2021

שירת הכרך מולטיפוקך.jpg

כתב עת "שירת הכרך"- גליון בנושא לפזר את מסך הערפל

12 לאפריל 2021

מוטיב גליון 6.jpg

כתב עת "מוטיב בקטנה"- גליון 6

9 לפברואר 2021

חתולים.jpg

כתב עת "קול ההמון"- אנתולוגיית חתולים

9 לדצמבר 2020

75515.jpg

כתב עת "מוטיב בקטנה"- גליון 8

5 לאוגוסט 2021

מוטיב גליון 3 עקבות.jpg

ירחון "מוטיב" על שם ליאורה דיין בנושא עקבות

14 למרץ 2021

67396.jpg

כתב עת "מוטיב מאהב"- גליון 4

4 ליולי 2021

קול ההמון.png
מוטיב מאהב.jpg

כתב עת "מוטיב מאהב"- גליון 3

3 לינואר 2021

כתב עת "קול ההמון"- מדור חביונות שירה חלק ג'

4 לאפריל 2021

IMG_9308.jpg
IMG_9309.jpg
IMG_9310.jpeg

סדנאות כתיבה

כתב עת "קול ההמון"

1 ליולי 2021

IMG-0395.jpg

אוקטובר 2021

כתב עת "עתר"- גליון י"ז

כאבי גדילה אשכולות פואטיקה ספטמבר 2021.jpg

ספטמבר 2021

כתב עת "אשכולות פואטיקה- שירה עברית לעם"
גליון ראש השנה תשפ"ב

IMG-0396.jpg

אוקטובר 2021

כתב עת "עתר"- גליון י"ז

bottom of page