top of page

המחברות המעוצבות שלי

הרצון להוציא את השירים שלי לאור הוליד מתוכי מחברות מעוצבות עם השירים שלי 

כך מתחברים כמה חלקים אומנותיים בתוכי - השירה והציור בעבודת יד שלי 

כל שנותר לכם הוא לרכוש אותם ולהתחיל לכתוב כדי שגם המילים שלכם יראו אור 

Anchor 1
bottom of page