top of page

להאיר את המטפל

למילים יש את הקצב שלהן, הן יודעות מה נכון לנו, וכשהן משתחררות מתוכנו אפשר לחוש את הכוח שלהן. כשהן נכתבות משהו מתבהר, משהו חדש עשוי להתגלות.

כשאנו כותבים אנחנו מגלים את עצמינו עוד קצת.

מטרות הסדנה:

כל מפגש עם מטופל הוא סיפור שיש בתוכו עוד סיפורים ועוד דמויות. כשאנו משנים את נקודת המבט זה מאפשר לנו לראות את הסיפור אחרת, להרחיב את

הראייה, ללמוד משהו על עצמינו לשים לב לדברים שלא שמנו לב אליהם קודם לכן.

בסדנה ייחודית זו יש הזמנה להתבוננות מחודשת על מפגשים מחדר הטיפול. דרך כתיבה והתבוננות נרטיבית תתאפשר הקשבה ייחודית למפגש הטיפולי והרחבה של הסיפור. הכתיבה, מעצם עשייתה, מייצרת תנועה מחודשת, פותחת רווחים של נשימה ויכולת הכלה, ומכאן מזמנת למטפל התפתחות וצמיחה.

למי הסדנא מיועדת?

הסדנה מתאימה לצוותים טיפוליים מפרופסיות שונות וכן לצוותים רב מקצועיים.  לא נדרש ניסיון קודם בכתיבה. 

איך זה קורה?

באמצעות תרגילי כתיבה אינטואיטיבית, נוצרת חוויה רגשית ותהליך פנימי מעניין, עשיר ומעצים. המשתתפים יכתבו במהלך המפגש ותהיה אפשרות לשיתוף בקבוצה, תוך אוירה מכבדת ומאפשרת.  

הסדנא אינה עוסקת במשוב ספרותי אלא בכתיבה כחוויה נוגעת, משחררת ומזינה את הנפש.

משך הסדנה?

ניתן לקיים סדנה חד פעמית או סדנה של מספר מפגשים.

bottom of page